Blogul lui Traian Daniel Rus si Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures ofera stiri calde tuturor romanilor din tara si strainatate, atat cititorilor nostri cat si membrilor ,colaboratorilor si corespondentilor ! S-a urmariti blogul meu si in acest an de stiri si evenimente interesante din Romania .

miercuri, 4 august 2010

Primarul Municipiului Targu Mures Dorin Florea a depus o Plangere Penala in anul 2009. Inpotriva numitului Traian Daniel Rus pe motivul ca a cerut patrimoniul fostului UTC in scris conform legi 146/2002 a ramane tinerilor, in numele Fundatiei Judetene pentru Tineret Mures reorganizata legal in 2003pe lege


DECLARATIE
Catre Politia Municipiului Targu Mures

In atentia domnului Ag sef TEPUC ALEXANDRU
    Organ de Cercetare Penala a Politiei Judiciare

Subsemnatul Rus Traian Daniel domiciliat in Sighisoara str.General Eremia  Grigorescu nr.1 jud Mures fiul lui Rus Traian si Rus Elena-Gyongy legitimat cu C.I.seria MS nr.135108 eliberat de politia Sighisoara la data de 12.04.2002  cu CNP nr 1741013263504.

 Citat in data de 25.Iunie 2010 ora 9.00 sa ma prezit la camera 23 in legatura cu Plangera penala cu nr. de inregistrare 2157/p/2009 depusa de Primaria Municipiului Tg Mures pentru fals si uz de fals in inscrisuri oficiale sub semnatura falsa.
    Subsemnatul Rus Traian Daniel declar pe propia raspundere urmatoarele in legatura cu acuzatiile aduse:

   Acuzatile aduse de Primaria municipiului Tg Mures la adresa mea nu sunt adevarate,  nu sunt fondate si bazate pe dovezi temeinice in Plangerea Penala depusa la Politia Municipiului Targu Mures, inaintata de Primaria Tg. Mures. Pentru lamurirea tuturor aspectelor incriminate, va declar urmatorele si depun acte doveditoare in copie xerox la Organele de Cercetare Penala ale Politiei Judiciare:

1.      In data de 1 Iunie 2003 am primit o imputernicire de la vicepresedintele TATAR BELA al Fundatiei pentru Tineret Mures avand codul fiscal 1207650 care a fost infintata in baza Decretului Lege 150/1990 pentru preluarea patrimoniului UTC din jud Mures,  care trebuia sa functioneze juridic in baza Legii nr. 24/1924 referitor la asociatii/fundatii, prin care imputerniceste Asociatia de Tineret “Tarnava Mare”Sigisoara a carei presedinte legal sunt eu si respectiv Organizatia Tineretului Liber Sighisoara in calitate de membrii ai acestei fundatii, pentru revendicarea patrimoniul fostului UTC in  Sighisoara care a fost in posesia Fundatiei pentru Tineret din anul 1972-1994 avand drept de administrare pe termen nelimitat. 
2.      - Dovada actiunii o fac -procesele verbale din 25.11.2003, la initiativa Asociatiei de Tineret”Tarnava Mare”Sighisoara a presedintelui Traian Daniel Rus, pentru reactivarea prin  reorganizare conform Legii 146/2003, transformarea din Fundatia pentru Tineret Mures in  Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures prescurtat (FJTMS), asa cum prevedea legea. Cu ocazia intrunirii structurilor non-guvernamentale si organizatii de Tineret, avand ca invitati consilieri de tineret ai compartimentului de tineret al Inspectoratului Scolar Judetean Mures (I.S.J.M) reprezentati prin consilierii Doina Elena Tintosan si Nady Ildiko. Conform cu regulamentul de organizare al FJTMS, am fost imputernicit de ogranizatiile de tineret prezente prin procesul  verbal, subsemnatul si Veress Cioata Zoltan sa facem demersurile necesare pentru a pune in aplicare puctele 1-2-3 si a s-a ales o alta conducere, interimara, din randul membrilor asociatiilor si fundatiilor care fac parte din cadrul  Fundatiei Judetene pentru Tineret Mures reorganizate, conform Legii 146/2002 .

a)       A fost prezentat de catre presedintele FJTMS, Dl. Rus Traian Daniel presedintele Asociatiei de Tineret “ Tarnava Mare “ Sighisoara, un raport de activitate privind derularea proceselor legate de recuperarea patrimoniului fostului UTC Sighisoara precum si stadiul actual al acestora, incepand din anul 2001 pana in present.
b)      Conducerea interimara reprezentata prin  Traian Daniel Rus si  Veress Cioata Zoltan din momentul reoganizarii, a efectuat demersuri pentru recuperarea actelor juridice , actelor contabile, si situatia proceselor ale vechii Fundatii pentru Tineret Mures, de la vechea conducere, din care rezulta ca a fost preluat o parte din patrimoniul fostului UTC de catre aceasta, inca din anul 1990 conform Decretului-Lege 150/1990.  

    S-au intampinat numeroase dificultati in ce priveste intrarea in posesia acestor acte, dificultati care persista pana in prezent si a caror cauza a dus la  preluarea in mod ilegal de catre Primaria Municipiului Tg.Mures, a patrimoniului fostului UTC recuperat de catre Fundatia pentru Tineret Mures in virtutea legii 150/1990, inclusiv a sediului central al fundatiei din Tg. Mures, str. Gh.Doja nr.9, unde se aflau toate actele acesteia si la  imposibilitatea practica de a face dovada faptului ca patrimoniul fostului UTC a fost preluat de aceasta in conditii legale, in anul 1990.

    In 10.11.2008 Conducerea interimara reprezentata, prin  Traian Daniel Rus al Fundatiei Judetene pentru Tineret Mures cu codul fiscal 1207650 reorganizata, a cerut in scris cu adresa nr. 16957/10.11.2008 Consiliului Local Targu Mures, conform Legii 146/2002 art 20 alin 5 retrocedarea patrimoniului fostului UTC al MunicipiuluiTargu Mures, .

  In acest moment noi am constatat ca nu ne putem  reorganiza conform Legii 146/2002 din  Fundatia  pentru Tineret Mures , din lipsa actelor din anul 1990, in Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures , Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara pentru a nu pierde patrimoniul fostului UTC, a deschis  la Tribunalul Mures, procesul de dizolvare a Fundatiei de Tineret Mures constituita in anii 1990, in data de 16.12.2008 cu dosarul 3199/102/2008. Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sighisoara membru fondator si inca 3 organizatii de tineret apolitice din judetul Mures au infiintat noua Fundatie Judeteana pentru Tineret Mures pe Legea 146/2002  a  legalizat actul constitutiv, statutul si s-a cerut acordarea personalitati juridice la Tribunalul Mures in data de 19.12.2008 in dosarul 3246/2008.   

 Prin raspunsul dat cu nr. 2677/25.11.2008 de la Primaria municipiului Targu Mures catre Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures, au cerut acte juridice doveditore ca exista fundatia juridic din anul 1990 si daca indeplineste conditiile comform legii nr. 146/2002, pentru  preluarea patrimoniului fostului UTC.

3.       –  In 12.12.2008 Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sighisoara a deschis  procesul civil la judecatoria Targu Mures pentru blocarea cartii funciare pentru Casa de Cultura a Stiinteii si Tehnicii “ Mihai Eminescu ”Targu Mures, apartinand patrimoniul fostului UTC, paratului Consiliul Local Targu Mures, in dosarul 10897/320/2008.

    Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sighisoara pe timpul procesului  derulat in anii 2008-2010 am  constatat din documentele juridice la care am avut acces, ca de fapt   Fundatia pentru Tineret Mures nu exista ca persoana juridica si  nu a functionat din anul 1990 legal  inregistrata juridic conform unei sentinte juridice, adica:

        a) –  Conform cererii depuse de catre Primaria Municipiului Targu Mures cu nr.772/24.03.2009, la Judecatoria Tg. Mures, s-a eliberat o adeverinta  din data de 27.03.2009  ,prin care se dovedeste ca   Fundatia pentru  Tineret Mures   nu figureaza inregistrat in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor asa cum prevede legea deci nu exista!

b)  -  Conform adeverintei nr. 944 din 21.04.2010 ca raspuns la cererea depusa de catre Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara la Tribunalul Mures, pentru Fundatia pentru Tineret Mures rezulta acelasi lucru relatat la punctul “ a “
c)      - Conform adeverintei nr. 480 din 20.04.2010 ca raspuns la cererea depusa de catre Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara la Judecatoria Tg-Mures,rezulta ca  Fundatia de Tineret Mures nu figureaza in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Anexez urmatoarele documente doveditoare la dosar :

-          Imputernicirea data de vicepresedintele Fundatiei pentru Tineret Mures Dl. TATAR BELA din data de 1.iulie 2003

-          Procesul verbal de reactivare al Fundatiei pentru Tineret Mures din 25.11.2003  conform legi 146/2003 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret.

-          Cererea de dizolvare a Fundatiei pentru Tineret Mures  solicitata de Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara la Tribunalul Mures din 16.12.2008 in dosarul 3199/102/2008 pe rol .

-          Cererea de acordare a personalitatii juridice a  noii Fundatii Judetene pentru Tineret Mures depusa de Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara, membru fondator, in data de 19.12.2008 la Tribunalul Mures conform Legii 146/2002 dosarul nr.3246/102/2008 pe rol

-          Procesele verbale de constituire a adunarii generale  din 1 noembrie –13 decembrie, unde s-a aprobat regulamentul de organizare si functionare a Fundatiei Judetene pentru  Tineret Mures  conform Legii 146/2003 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret.

-          Cererea de dizolvare a Fundatiei pentru Tineret Mures  solicitata de Asociatia de Tineret”Tarnava Mare”Sigisoara la Tribunalul Mures din 16.12.2008 in dosarul 3199/102/2008.
-             
-          Cererea depusa de catre Primaria Municipiului Targu Mures nr.772/24.03.2009
-          Adeverinta nr. 944 din 21.04.2010

-          Adeverinta nr. 480 din 20.04.2010 raspuns la cererea depusa de catre Asociatia de  Tineret”Tarnava Mare”Sighisoara la Judecatoria Tg-Mures,prin care se demonstreaza ca Fundatia de Tineret Mures nu figureaza in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Declar si sustin cele declarate de mine si semnez.  Declaratia contine 3 pagini .

                                   Cu respect si consideratiune
                                                   Rus Traian Daniel

Declaratia a fost redactata in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte.

 aici puteti vedea actele noi Fundati Judetene pentru tineret si conducerea acestuia ... 
 sau pe saitul www.fjtms.piczo.com

- Vom reveni si cu alte documente scanate anexat declaratiei depuse la Politia Municipiului Targu Mures in scurt timp.

Niciun comentariu:

Totalul afișărilor de pagină

Emisiune la Radio ONG Tg Mures cu presedintele FJTMS si ATTMS Dl Traian Daniel Rus in 7.05.2009

Fundatia Judeteana T Mures

Adresa Redactiei

. Persoana de contact:

Administrator Blog Traian Daniel Rus ,reprter , EVULET ANDREEA ELENA

Telefon 0740-469434 sau 0720-074810

Strada Generan E Grigorescu nr.1 Sighisoara jud Mures.

- Aici lasa stiri,evenimente proiecte in derulare, nerespectarea legilor de autoritatile locale fata de cetatean,sprijin pentru sustinere proiectelor umanitara, campanie de colectare de fonduri, proiecte pentru tineret, spectacole din orasul si judetul tau si din tara si strainatate .

Toate aceste evenimenta trimite pe adresa redactiei pe e-mail: traian_rus74@yahoo.com sau pe fjtms@yahoo.com care va fi publicat in scurt timp pe Blog dupa ce este verificat informatile insotit de documente doveditore . Va asteptam alaturi de noi !

Cele mai noi ştiri din ACTUAL »

Evenimente spectacole,proiecte culturale, sociale derulate de ONG-urile care sau fondat si colaboreaza cu Fundstia Judeteana pentru Tineret Mures in perioada 15 Iunie -30 Decembrie 2010 in judetul Mures.

15.Iunie 2010 - Rezervarii pe perioada Festivalul “Sighişoara Medievală” 2010, între 23 şi 25 iulie in Camping si “TABARA PENTRU TINERET” FOTOGRAFII DIN CAMPING IN PERIOADA 23-25 iULIE 2010 si Festival aici.......

26 Iunie 2010 - Târgu-Mureş: Ziua Drapelului Naţional 26 Iune 2010 drapel urias .....

Iulie 2010 - Informatii referitoare la Festivalul Sighisoara Medievala perioada 23-25 Iulie 2010

8 Iunie 2010 - PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET" ORGANIZAT PENTRU SINSISTRATI DIN JUDETUL BOTORANI DIN PARTEA TINERILOR DIN JUDETUL MURESSTIRI IMPORTANTE ....


24 Mai 2010 - A CRIMINAL CONECTION: TRAIAN BĂSESCU + VICTOR BOUT + RAUL REYES

4 Iulie 2010 - (Re)născut pe 3 iulie: PCR, scos oficial de la naftali
7 iulie 2010 - VICTOR BOUT: “DACĂ SUNT TRANSFERAT ÎN SUA, ÎMPART CELULA CU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI!”

7 iulie 2010 - MARELE JAF NAŢIONAL. AZI: MINIŞTRII BLAGA, BERCEANU, BORBELY

12 iulie 2010 - MINCIUNA INSTITUȚIONALĂ ARE, ÎNCEPÂND DE IERI, UN NUME: MUGUR ISĂRESCU!

3 August 2010 - Dezinformarea zilei: Pumnul lui Băsescu reinventat de tonomatele lui Vîntu

3 August 2010 - Republica Moldova este primul stat din lume care şi-a nimicit arsenalul de muniţii cu fragmentare

Ultima incercare de « JAF « al Patrimoniului fostului UTC in Tg Mures ce a mai ramas tinerilor ,de catre Autoritatile publice locale 2008 !

4 August 2010 - Primarul Municipiului Targu Mures Dorin Florea a depus o Plangere penala in anul 2009. Numitului Traian Daniel Rus


- Lacăt pe una din firmele din scandalul Ridzi

5 August 2010 - De ce doreşte Patriciu ruperea acordului cu FMI

- Comemorare istorica : Anexarea Bulgariei

6 August 2010 - Pierre Lellouche avertizează România că va pierde fonduri europene dacă nu va integra romii

- Resurse Tineret : Ştirile care contează

22 August 2010 - Posturile din sănătate şi justiţie, deblocate anul acesta

22 August 2010 - Emisiuni la RADIO ONG a lui Traian Daniel Rus

24 August 2010 - Avocatul care spune că a fost lovit de Băsescu: Mi-a dat o directă cu pumnul deschis

26 August 2010 - Ofiţer de poliţie, arestat pentru trafic de influenţă

28 August 2020 - Gura păcătosului... Fidel Castro: Osama bin Laden lucrează pentru Guvernul Statelor Unite

28 August 2020 - Impostura marca DAN DIACONESCU trebuie să înceteze! Partidul Poporului NU îi aparține!

3 Septembrie 2010 - Norica: Guvernul remaniat e unul second-hand; PDL duce lipsă acută de resursă umană

3 Septembrie 2010 - Ponta: Remanierea a fost o răfuială între găştile din PDL, acţiunile politice ale PSD rămân valabile

3 Septembrie 2010 - Presa internaţională: Guvernul României se află în pragul colapsului

3 Septembrie 2010 - Candidaţi cu repetiţie la CSM: patru din cei 53 de magistraţi vor încă un mandat

3 Septembrie 2010 - Spitalul Clinic Judetean Mures isi cauta manager

6 August 2010 - Ce pote face Tuberculoza - infectie cauzata de bacilul Koch

7. Septembrie 2010 - Incendiu la un depozit de băuturi alcoolice, în Mureş - VIDEO

7. Septembrie 2010 - Mircea Băsescu: E prea mult să fiu acuzat că am lovit o femeie; ea e prietenă cu Nicuşor Constantinescu

7. Septembrie 2010 - Proiect ca magia şi ghicitul să fie considerate profesii liberale, respins de senatorii jurişti


Exista sapte tipuri de orgasm - si le poti avea pe toate!

Exista sapte tipuri de orgasm - si le poti avea pe toate!
S-a speculat de-a lungul timpului ca ar exista n tipuri de orgasm, ca unul e mai puternic sau mai greu de obtinut decat altul, ca doar 10% din femei ating climaxul prin stimulare vaginala. Insa stiinta paleste in fata concluziei ca nicio femeie nu experimenteaza orgasmul in acelasi mod, niciun moment culminant nu seamana cu altul si nu exista modalitati universal valabile de-a ajunge pe culmi... faceti clic pe fotografie !!!
Dedicat celor pt. care iubirea nu mai este decat o chestiune de imaginatie. Aihan - you didn t come

Asculta mai multe audio ambientala

Programul Festivalului Sighisoara Medievală 23-25 Iulie 2010

Prietenia dintre un barbat si o femeie

8 Iunie 2010 - PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET" ORGANIZAT SINSISTRATII DIN JUD MURES

8 Iunie 2010 -  PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET" ORGANIZAT  SINSISTRATII DIN JUD MURES
Asociatia de Tineret "Tarnava Mare"Sighisoara si Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures condusa de presedinte si Meneger proiect Traian Daniel Rus sustine proiectul umanitar "SUFLET PENTRU SUFLET"derulat de Tinerii din Judetul Mures prin actiunea de colectare facuta de imbracaminte si apa minerala sinisatratilor din judetul Botosan. Coorganizator proiect Uniunea Nationala VATRA ROMANEASCA. Apasati pe fotografie ....

Discutile purtate dintre conducerile Fundatilor Judeteane pentru Tineret Mures si Botosani ..

Discutile purtate dintre conducerile  Fundatilor  Judeteane pentru Tineret Mures  si Botosani ..
Vineri 16 Iulie 2010 orele 14.00 presedintele-Traian Daniel Rus al Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures si Asociatia de Tineret "Tarnava Mare" au avut o discutie cu Fundatia Judeteana pentru Tineret Botosani

Proiectului Umanitar " SUFLET PENTRU SUFLET "..

Proiectului Umanitar " SUFLET PENTRU SUFLET "..
Vineri 16 Iulie 2010 Activitate umanitare sutstinuta pentru sinistratii din judetul Botosani din partea UNIUNI NATIONALE VATRA ROMANEASCA si FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET MURES

25 August 2010 - PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET"

25 August 2010 - PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET"
25 August 2010 - PROIECTUL UMANITRARA "SUFLET PENTRU SUFLET" Organizat de Asociatia de Tineret Tarnava Mare”Sighisoara la Spitalul PNEUMOFTIZIOLOGIE- Municipiului Targu Mure.

27 Iulie 2010 - Danesan, convins ca politica si-a bagat coada si in Festival

27 Iulie 2010 - O SCHIMBARE IN SOCETATE IN VIITOR !!

Participa si reprezinta judetul Mures presedintele Traian Daniel Rus

Participa si reprezinta judetul Mures presedintele Traian Daniel Rus
Participa si reprezinta judetul Mures presedintele Traian Daniel Rus din partea Asociatiei de Tineret “Tarnava Mare” si Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures la seminar APADOR-CH Predeal 14, 15 si 16 octombrie 2010 proiect finanţat de Uniunea Europeană

Festivalul International de Chitara Clasica la Targu Mures

Proiectul "Drepturi civile" ANUNŢ APADOR-CH

Proiectul "Drepturi civile" ANUNŢ APADOR-CH
Proiectul „Organizaţii neguvernamentale de tineret mai implicate în transparentizarea şi responsabilizarea autorităţilor publice”. Organizaţiile neguvernamentale care doresc să participle la acest proiect sunt rugate să contacteze APADOR-CH până la data de 15 august 2010. Sustinator mediatizare proiect BLOGUL LUI Traian Daniel Rus. Apasati clic pe fotografie…..

- Joi (incepand din 20 oct), ora 21, CRIZA PARTY in CLUB 4 YOU!!! la Targu Mures

- Joi (incepand din 20 oct), ora 21, CRIZA PARTY in CLUB 4 YOU!!! la Targu Mures
Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures (FJTMS) impreuna cu Asociatia de Tineret "Tarnava Mare"Sigisoara , Radio ONG si INFO MURES organizeaza in fiecare joi (incepand din 20 oct), ora 21, CRIZA PARTY in CLUB 4 YOU!!!

PROMOTORII MIŞCĂRII DE TINERET DIN ROMÂNIA

PROMOTORII MIŞCĂRII DE TINERET DIN ROMÂNIA
Afost invitat la ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE MIŞCARE DE TINERET ÎN ROMÂNIA Fundatia Judeteana pentru Tineret Mures

România pe urmele Greciei?

România pe urmele Greciei?
Ana Birchall . “The Greek state was not just corrupt but also corrupting. Once you saw how it worked you could understand a phenomenon which otherwise made no sense at all: the difficulty Greek people have saying a kind word about one another. Individual Greeks are delightful: funny, warm, smart, and good company. I left two dozen interviews saying to myself, “What great people!” They do not share the sentiment about one another: the hardest thing to do in Greece is to get one Greek to compliment another behind his back. No success of any kind is regarded without suspicion. Everyone is pretty sure everyone is cheating on his taxes, or bribing politicians, or taking bribes, or lying about the value of his real estate. And this total absence of faith in one another is self-reinforcing. The epidemic of lying and cheating and stealing makes any sort of civic life impossible; the collapse of civic life only encourages more lying, cheating, and stealing. Lacking faith in one another, they fall back on themselves and their families. The structure of the Greek economy is collectivist, but the country, in spirit, is the opposite of a collective. Its real structure is every man for himself. Into this system investors had poured hundreds of billions of dollars. And the credit boom had pushed the country over the edge, into total moral collapse” scrie Michael Lewis în una dintre cele mai bune analize pe care le-am citit despre situaţia din Grecia, despre împrumuturile aberante care au falimentat Grecia ($1.2 trillion in debt, or more than a quarter-million dollars for every working Greek). Există asemănari cu situaţia din România? Eu spun că da! Înfricoşător cât de multe asemanări sunt! Noi unde o să ajungem cu împrumuturile acestea fără noimă făcute doar pentru a plăti pensii şi salarii şi nu pentru investiţii? Singurul raspuns posibil: in faliment!

"NE PASA DE SIGHISOARA"

Despre mine

Fotografia mea
Sighisoara, Romania
Iniţiatoarea şi organizatoarea derulării prezentului proiect este ASOCIAŢIA DE TINERET “TÂRNAVA MARE” din Sighişoara , având ca preşedinte pe d-l Rus Traian Daniel. Principalele activităţi ale asociaţiei,conform statutului acesteia, sunt desfăşurarea de activităţi umanitare, sociale, culturale, sportive, în scopul întrajutorării categoriilor defavorizate de persoane. De-a lungul timpului, ASOCIAŢIA DE TINERET “TÂRNAVA MARE” a desfăşurat multiple acţiuni caritabile şi culturale, având ca principal scop întrajutorarea orfanilor, tinerilor şi bătrânilor lipsiţi de posibilităţi materiale. Experienţa acumulată de către organizaţia noastră, ne-a permis extinderea acestor activităţi şi perfecţionarea modului de organizare şi desfăşurare a acestora. Printre proiectele de mare amploare derulate de către organizaţia noastră , care au avut un real impact asupra comunităţii locale, se numără următoarele: “ Nouă ne pasă de suferinţele voastre” derulat în perioada 2004-2006 la Sighişoara, “Tinerii mileniului III” derulat în perioada 2006-2007 la Sighişoara şi Tg. Mureş, Festivalul Trupelor Locale Ediţia I derulat în anul 2008 la Tg. Mureş.

Postări populare

APEL DE SUSTINERET ONG-urilor de tineret apolitice

E-mailul unde puteti trimite confirmarea de sustinere fjtms@yahoo.com sau la tel: 0740460434, saitulu nostru este : www.fjtms.piczo.com alaturativa noua !!! Sa luptam impreuna pentru patrimoniul fostului UTC a ramana tinerilor si ONG-urilor in viitor in jutetul Mures..

Multumim de sustinere si colaborare in interesul comunitati si tinerilor !!!

Cu stima, presedintele FJTMS dl Traian Daniel Rus